Yyu sosyal bilimler enstitü dergisi

Gümüşhane Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Apr 08, 2020 · Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü | T.C. Trakya Üniversitesi

Çalışmaları ve etkinliğine dair bilgilerin yanı sıra Erasmus ile Leonardo da Vinci programları hakkında başvuru ve sonuç kaynaklarına da yer veriliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi; İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Davranış Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Bilimleri, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi konularındaki özgün ve nitelikli Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-2020 BAHAR YARIYILINDA KAYIT DONDURMA TALEBİNDE BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE. 07.04.2020 Uzaktan Eğitim Portalı 29.03.2020 TÜM LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 26.03.2020 Tez Onay Sayfası 28.06.2019

Ana Sayfa | Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Van Yüzüncü Yıl ... Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları-Dergimizin 31. Sayısı-Dergimizin Ortadoğu Özel Sayısı-Dergimizin 30. Sayısı-Dergimizin 29. Sayısı-Dergimizin 28. Sayısı-Dergimizin 27. Sayısı-Dergimizin 26. … ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü images/slider_images/yuksekasama.jpg" alt="" width="860" height="320" border="0"/> ANASAYFA - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal bilimler alanında nitelikli çalışmalar ile alana katkıda bulunmayı amaçlayan dergimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 5-27. DOĞAN 

"Nebati'xxnin Şiirlerinde Din ve Tasavvuf", Ruken Karaduman, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017. "RÂMİZ'xxİN ÂDÂB-I ZURAF  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne devretmiş olurlar. 8. Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi. -. -. 1. 0,8. 1. 1, 3. "KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇIKTILARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ", Van YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kamu Yönetimi (Kayfor 14) Özel  Sosyal bilimler alanında nitelikli çalışmalar ile alana katkıda bulunmayı amaçlayan dergimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 5-27. DOĞAN  DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal Of Social Sciences Institute,  Dergide yayımlanmak için gönderilen çalışmaların sosyal ve beşerî bilimleri ilgilendiren türden “Araştırma Makalesi”, “Çeviri”, “Kitap Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

Bu anlayışın somut bir ürünü Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’dir. 2011 yılından beri yayın hayatında bulunan Dergimiz, akademik ve düşünsel özgürlüğe, şeffaflık ve katılıma verdiği önem sonucunda çeşitli endeksler tarafından taranan, hakemli bir dergi olarak akademik çevrelerin haklı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü ... İletişim. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs/VAN. 444 50 65. yyu@hs01.kep.tr SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" ile "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ilke ve hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Resmi Web Sayfası. İletişim. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs/VAN

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences), değerli bilim insanlarının katkıları ile 1987 yılından bu yana sosyal bilimler alanında hakemli bir Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 25 Kasım 2019 DÖNEM PROJESİ DERSİ ALANLARIN DİKKATİNE ( Tezsiz YL Programı) Enstitümüz Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden "Dönem Projesi" alanların, en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar " Dönem Projelerini " ve " Onay Tutanağını " Anabilm Dalı HİTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü - DERGİ Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [e-ISSN 2536-4944], 2008 yılında yayın hayatına başlamış olan, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, Türk Eğitim İndeksi, İdealonline, İSAM, Araştirmax, Acarindex, ResearchBib, Rootindexing Erih Plus ve CEEOL gibi ulusal/ uluslararası alan indekslerinde taranan ve y ılda en az Erzurum Teknik Üniversitesi

"KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇIKTILARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ", Van YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kamu Yönetimi (Kayfor 14) Özel 

Erciyes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Dergisi : Dergi Hakkında. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. yılda en az iki defa yayımlanan. hakemli bir dergidir. Editör Yardımcısı. Araş. Gör. Muhammet ÇİFTÇİ Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 KAYSERİ Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çankırı Karatekin Üniversitesi 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YÖNERGESİ | Sosyal Bilimler Dergisi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İÇERİK VE TANIMLAR. Amaç ve Kapsam: Madde 1- (a) Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde çıkarılan, Sosyal Bilimler Dergisi’nin niteliğine ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ